Prijzen per 1 oktober 2012: Revisions

Prijzen per 1 oktober 2012

First addition

This is placeholder text for your new wiki page. Replace it with your own.

Prijzen per 1 oktober 2012

Added tag - hot

This is placeholder text for your new wiki page. Replace it with your own.

Prijzen per 1 oktober 2012

Added tag - hard- en software

This is placeholder text for your new wiki page. Replace it with your own.

Prijzen per 1 oktober 2012

Removed tag - hot

This is placeholder text for your new wiki page. Replace it with your own.

Prijzen per 1 oktober 2012

Added tag - hot

This is placeholder text for your new wiki page. Replace it with your own.

Prijzen per 1 oktober 2012

Zoals bekend is met ingang van 1 Oktober 2012 in Nederland de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) voor diverse goederen en diensten verhoogd van ...